Библейски речник Плевели

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Плевели

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Плевели
Едни вредни растения от рода на тревата. Те растат с житото по нивите, и толкова приличат на него, че преди да завържат класове, тези растения не се различават едно от друго. Зърната им се намират по две или по три във всяка една от дванадесетте или повече чушки, разпръснати по дългия им клас. Аравяните, отделят

плевели

те от житото с ветрило или решето (дърмон), след като го овършеят.

0 гласа
Библейски
Речник
Плевели