Библейски речник Питом

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Питом

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Питом
Един от градовете, които израилтяните съградиха на Фараона в Египет през робството си - Из. 1:11. Вероятно той е градът Патум, който Хиродот определя при Пивесет и Пелусийския приток на Нил, не далеч от древния канал, направен от Нехао и Дарий, който свързва Червено море с Нил. Египет.

0 гласа
Библейски
Речник
Питом