Библейски речник Перга

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Перга

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Перга
Един град в Памфилия - Д.А. 13:13, 14:25. Не е крайморски град, но лежи при реката Кестрос, не далеч от устието й, което по плиткостта си за дълго време препятствало корабите да влизат в реката. Беше един от най-значителните градове на Памфилия, и когато тази област се раздели на две части, този град стана столица на едната част, а Сиде на другата. В една близка планина, имаше един великолепен храм на Артемида, и това прославяше града.

0 гласа
Библейски
Речник
Перга