Библейски речник Пасхор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Пасхор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Пасхор
I. Син на Емир, свещеник и пръв служител в храма; той силно се съпротиви на пророк Еремия, и го преследва даже с удари, и го затвори в клада, но всичко се върна на главата му - Ер. 20:1-6.
II. Син на Мелхия, друг неприятел на Еремия, който се стараеше да го задържи затворен в тъмницата - Ер. 21:1, 38:1-6. Много потомци на този

Пасхор

, се върнаха от плена във Вавилон - 1Лет. 9:12; Езд. 2:38.

0 гласа
Библейски
Речник
Пасхор