Библейски речник Памфилия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Памфилия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Памфилия
Една област в Мала Азия с Киликия на изток, Ликия на запад, Писидия на север и Средиземно море на юг. Тази област, се намирала приблизително срещу Кипър, и морето между брегът и този остров се нарича "Памфилийско море". Главният град на

Памфилия

беше Перга, където Павел и Варнава проповядваха - Д.А. 13:13; 14:24.

0 гласа
Библейски
Речник
Памфилия
Последно търсено в речника