Библейски речник Палестина

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Палестина

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Палестина
В Стария Завет, обозначава страната на филистимците, и беше онази част от Обетованата земя, която продължава по края на Средиземно море на криволичещия западен предел от Симеон, Юда и Дан - Из. 15:14; Й-л 3:4.

Палестина

, според по-последното значение на думата, в по-обширен смисъл, обозначава цялата Ханаанска земя, както отсам, така и оттатък Йордан, (виж Ханаан II); въпреки, че често се употребява само за страната на запад от реката; така, че имената Юдея и

Палестина

, обозначаваха в последно време едно и също място. Също и името Сирия-

Палестина

, се дава на Обетованата земя, и даже в някои времена Долна Сирия, влизала в тази област. Хиродот, е най-старият познат писател, който говори за Сирия-

Палестина

. Той я поставя между Финикия и Египет. Ханаан II.

0 гласа
Библейски
Речник
Палестина