Библейски речник Павел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Павел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Павел
Отличният "апостол на езичниците", също наричан Савел на еврейски. Той първо е наречен

Павел

в Д.А. 13:12, и както някои мислят, той е взел това Римско име, според един общ обичай на евреите, когато отивали в чужди страни или пък в чест на Сергия Павла - Д.А. 13:7, (негов приятел, и рано обърнат в християнството). Но той може да е имал и двете имена още от детство. Роден е в Тарс Киликийски, и от баща си наследи преимуществата на Римски гражданин. Родителите му принадлежаха на Вениаминовото племе, и го възпитаха като "Евреин от евреи" - Фил. 3:5. Тарс, беше много прочут с наука и образование, и няма никакво съмнение, че

Павел

се е възползвал благоразумно от възможността, която имал, да се учи в този град. На една прилична възраст, той бе изпратен в Ерусалим, за да довърши образованието си в училището на Гамалиил, (най-отличният и правомислещ от равините в онзи век). Вижда се, че той не е бил в Ерусалим, когато Христос проповядваше в него; и може би след завръщането си в Тарс, научи занаята за правене на шатри, според един общ обичай между евреите, и според тяхното правило: "Онзи, който не учи сина си на занаят, го учи да краде" - Д.А. 18:3, 20:34; 2Сол. 3:8.
После го намираме в Ерусалим, видимо на около тридесет-годишна възраст, с голямо доверие от страна на първенците. Той се бе възползувал от наставленията на Гамалиил, и стана учен по закона; предаден на най-строгите обичаи на фарисеите, той беше станал върл защитник на юдейството, и зъл неприятел на християнството - Д.А. 8:3, 26:9-11. След чудесното негово обръщение в християнството, за което имаме описание на три места - Д.А. 9, 22 и 26 глави, Христос беше всичко и във всичко за него. Христос му се откри на пътя за Дамаск - Д.А 26:15; 1Кор. 15:8; на Христа той предаде цялото си сърце, душа, ум и сила; и оттогава, в живот или смърт, той беше "слуга на Исуса Христа". Той посвети всичките сили на ревностния и деятелния си ум, за защита и разпространение на Христовото Евангелие, особено между езичниците. Прозренията му за чистия и възвишения дух на християнството, както в Богослужението му, така и във влиянието му между хората, се вижда да са били особено ясни и силни; и съпротивлението, което той бе принуден да прави против обредите и обичаите на Еврейското богослужение, го излагаше навсякъде на омраза и злоба от страна на неговите съотечественици. Поради техните обвинения, най-накрая беше затворен от Римските чиновници, и след като се държа две години (или малко повече) в Кесария, беше изпратен в Рим на съд, защото той сам се бе отнесъл до Императора. Сведенията, които по-късно се дават за

Павел

от древните църковни писатели не са толкова известни. Но според едно общоприето мнение в по-древните векове,

Павел

бил оправдан и освободен от тъмницата след две години, и след това пак се върнал в Рим, където отново бил затворен в тъмница и убит от Нерон.

Павел

се вижда, че е притежавал всичкото знание, което тогава е било достъпно за евреите, и че е бил също запознат с гръцката писменост, както това се забелязва от неговото познание на гръцкия език, неговите чести разисквания с гръцките философи, и неговите примери от гръцките поети, като от Арат - Д.А. 17:28, от Меандър - 1Кор. 15:33, и от Епименид - Тит 1:12. Вероятно, обаче, той не е имал високо гръцко възпитание. Но най-забележителната черта в характера му, е неговото обширно познание върху общото назначение и духовното естество на Християнската религия, и на нейното очистващо и облагородяващо влияние в сърцето и характера на онези, които искрено я изповядват. От самия Спасител, той беше заел пламъкът на всеобщата любов и мисълта за избавление на цялото човечество - Гал. 1:12. Мнозина от Християнските учители, бяха се прилепили към Юдейската религия, към обредите, церемониите и ученията на религията, в която те бяха възпитавани, и считаха християнството, като че е предопределено да се присади на старото стъбло, което щеше да поддържа новите вейки.

Павел

, обаче, се вижда, че е бил един от първите, които се е обявил против това късогледо схващане, и че е гледал на християнството в истинната му светлина, като на една всемирна религия. Когато други клонели към поюдеяване на всички онези, които прегръщаха новата религия, като искали да им налагат игото на Мойсеевите обреди,

Павел

се стараеше да събори средната стена на преградата между евреите и езичниците, и да им покаже, че те всичките са "едно в Христа"; всичките негови старания клоняха към тази цел, и ревностен в преследването на тази велика цел, той не се колебаеше да осъди Петър, когато той от срам се съобразяваше с Еврейските обичаи, и да излага собствения си живот на опасност, като се противеше на предразсъдъците на съотечествениците си. И наистина, пет-годишният му затвор в Ерусалим, Кесария и Рим, беше особено причинен в следствие на тази му велика цел.

0 гласа
Библейски
Речник
Павел