Библейски речник Офний_и_Финеес

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Офний и Финеес

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Офний и Финеес
Виновните и окаяни синове на порвосвещеника Илий. Те, като се ползували от високото си положение, злоупотребявали непрестанно със своята власт, но гнусните им дела, които баща им не бил в състояние да възпре, нанесли безчестие и погубление на семейството им. Ковчегът на завета, който занесли през времето на една война в станът си, въпреки божественните забрани, бил превзет от неприятелската сила, и те паднали убити в едно сражение - 1Цар. 2-4гл. Илий. Божият ковчег, защитава само онези, които го обичат и му се покоряват. Човеците навсякъде са склонни да уповават само на външното заявление на вярата си, без сърцата им да са покорни на Бога, но онези, които съгрешават, както Илиевите синове, ще погинат като тях.

0 гласа
Библейски
Речник
Офний и Финеес