Библейски речник Офир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Офир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Офир
I. Един от синовете на Йоктан, който се засели в южна Арабия - Бит. 10:26-29.
II. Една страна, в която Соломоновите кораби търгуваха, и която дълго време се славеше с изобилността и чистотата на златото си - Йов 22:24, 28:16. "

Офир

ското злато", пословично се считаше за най-доброто злато - Пс. 45:9; Ис. 13:12. Единствените места в Св. Писание, които ни дават някакви сведения за местоположението на

Офир

са: 3Цар. 9:26-28, 10:11,22, 22:49, и успоредните места в 2Лет. 8:18, 9:10,21, 20:36,37; от което се вижда, че така наречените "кораби на Тарсис", са отивали в

Офир

; че тези кораби са тръгвали от Есион-гевер, едно пристанище на Червено море; че те са пътували веднъж на всеки три години; че от там са се връщали натоварени със злато и сребро, слонови зъби и аромати, маймуни и пауни. По тези данни някои тълкуватели са предприели да определят местоположението на

Офир

; но те са достигнали до различни заключения. Йосиф, предполага, че е било в полуостров Малака. Други мислят, че се е намирало в Софала, в южна Африка, където са намерени златни и сребърни рудници, които се вижда, че са се използвали в старо време. Други пък предполагат, че

Офир

е бил една част от южна Арабия. Уфаз и Фаруим.

0 гласа
Библейски
Речник
Офир