Библейски речник Офил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Офил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Офил
Една част от Ерусалим, близо до храма, и следователно заемана от Нетинимите - Неем. 3:26,27, 11:21. Вижда се, че е била обградена със стени и укрепена с як стълб - 2Лет. 27:3, 33:14, и се мисли, че е същата онази, която в Мих. 4:8, се нарича "укрепление", (на евр. Офел). Твърде малко съмнение има, че името принадлежи на най-долния хълм, който се свързва с хълма Мория. Мястото

Офил

, е двеста лакти широко, и се простира на хиляда и двеста лакти на юг, и завършва с една стръмнина, четиридесет или петдесет крака над къпалнята Силоам. Отделена е от планината Сион на запад чрез долината Тиропиеон, и сега се употребява за произвеждането на маслини, смокини и други плодове.

0 гласа
Библейски
Речник
Офил
Последно търсено в речника