Библейски речник Орна

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Орна

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Орна
Един Евусец, който живееше на планината Мория, след като бяха изгонени евусците от владенията си от Давид - 2Цар. 5:6, 24:18. От Божествения избор на неговата земя за храма - 2Лет. 3:1, и от усърдието му, да я даде доброволно за тази цел, е вероятно, той да е бил обърнат от идолопоклонството в истинската вяра.

0 гласа
Библейски
Речник
Орна