Библейски речник Ор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ор
I. Една коническа планина в бърдото Сиир, на източната страна на Араба, една голяма долина между Мъртво м

ор

е и Елатския залив. На

Ор

стърчат три върха, които гледат надолу хълмове, долове, и пусти места. На

Ор

умрял Аарон, където се възкачил сам с брат си Мойсей и със сина си Елеазар - Чис. 20:22-29, 33:38. Тази планина днес се нарича Джебел Неби Харун - Планината на Пр

ор

ок Аарон; и на върхът й се намира един Мохамедански гроб на Аарон, който е направен на мястото на един по-стар такъв, който може би показва същото място, където е бил погребан Аарон.
II. Един отличен мъж между евреите в пустинята. Той и Аарон подпираха ръцете на Мойсей в Рафидим, и бяха негови наместници, когато той беше на планината Синай - Из. 17:10, 24:14.

0 гласа
Библейски
Речник
Ор
Последно търсено в речника