Библейски речник Оола

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Оола

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Оола

Оола

и Оолива. Две символични имена, употребени от Езекил - Ез. 23:4, за да означат двете царства на Юда и Израил. Те са представени като сестри, и от Египетски произход.

Оола

представлява Самария, а Оолива представлява Ерусалим. Иносказанието е една история на Еврейската църква.

0 гласа
Библейски
Речник
Оола