Библейски речник Омайвателни_изкуства

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Омайвателни изкуства

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Омайвателни изкуства
Омайвателните изкуства, се споменават много в Св. Писание. Такива са и лъжливите изкуства на омайвачите, прокобителите, гадателите, магьосниците, чародеите, вълшебниците, запитвачите на зли духове, запитвачите на мъртвите, и пр. и пр. Тези всичките се забраняват и осъждат от Св. Писание - Из. 22:18; Лев. 19:26,31, 20:27; Вт. 18:10,11. Мнимата сила на омайвачите, се приписва на Сатана и омайвателното уж изкуство, естествено е един вид идолопоклонство. Мнимите си чудеса, омайвачите правели чрез някои хитрости, или по някои естествени закони, известни само на тях. За Египетските мъдреци се казва, че са правели чудеса чрез магия - Из. 7-9гл.; Д.А. 19:19.

0 гласа
Библейски
Речник
Омайвателни изкуства
Последно търсено в речника