Библейски речник Одид

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Одид

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Одид
Един Господен пророк, който, като се намираше в Самария, когато израилтяните под Цар Факей, се връщаха от боя против Юдея и доведоха 200,000 пленници, отиде да ги посрещне, и ги укори за тази им постъпка; поради което първенците в Самария се погрижиха за пленниците, облякоха ги, нахраниха ги и отнесоха болните на осли. Така те ги заведоха в Ерихон - 2Лет. 28:9 и пр.

0 гласа
Библейски
Речник
Одид