Библейски речник Ограждение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ограждение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ограждение
Една ограда около стрехите на старите къщи, които бяха плоски, и на които хората излизаха да дишат чист въздух, да се забавляват и да си отпочиват през деня, и да спят през нощта. Мойсеевият закон изискваше едно

ограждение

за всяка къща - Вт. 22:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Ограждение