Библейски речник Огради

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Огради

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Огради

Огради

за стадата; кошарите, в които пазели стадата - 2Лет. 32:28.

0 гласа
Библейски
Речник
Огради