Библейски речник Ог

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ог

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ог
Един Аморейски цар от Васан, на изток от Йордан, победен и убит от израилтяните под Мойсей. Той беше исполин на ръст, един от последните Рафаими, които притежаваха оная страна; и железният му одър, четиринадесет крака дълъг, се пазеше след смъртта му, като една останка. Астарот и Едраи, бяха главните му градове, но имаше и мн

ог

о други укрепени градове, и страната беше б

ог

ата със стада и говеда. Тя беше назначена от Мойсей за половината от Манасиевото племе - Чис. 21:33, 32:33; Вт. 1:4, 3:1-13, 4:47, 31:4; И.Н. 2:10, 12:4, 13:30.

0 гласа
Библейски
Речник
Ог