Библейски речник Нисан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Нисан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Нисан
Еврейски месец, който приблизително съвпада с част от март и част от април. Този месец, е бил седмия месец на Гражданската година, но станал първия месец на Свещената година при изхода от Египет - Из. 12:2. Мойсей го наричал Авив - Из. 13:4. Названието

Нисан

, се среща само след времето на Ездра, и връщането от Вавилонския плен. Месеци.

0 гласа
Библейски
Речник
Нисан