Библейски речник Нимрод

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Нимрод

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Нимрод
Син на Хус и внук на Хам, пословичен от най-стари времена, като силен ловец - Бит. 10:8-10; 1Лет. 1:10. За него е явно, че не е имал страх нито от Бога, нито от човека; че е събрал едно пълчище нехранимайковци, и че е разпространил завоеванията си в Сенаарската земя, където основал или укрепил Вавилон, Ерех, Акад и Халне. Според едно тълкование на Бит. 10:11, той е основател и на Ниневия и Асирийската империя; макар и да е прието въобще, че Асур е основал Асирийското царство, когато

Нимрод

го изпъдил от Сенаар - Мих. 5:6. За

Нимрод

се предполага, че той пръв се е заловил да гради Вавилонската кула. Вавилон.

0 гласа
Библейски
Речник
Нимрод