Библейски речник Нехущан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Нехущан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Нехущан
Едно име, което било дадено от Езекия, Юдовия цар на медната змия, издигната от Мойсей в пустинята - Чис. 21:8, и която до тогава израилтяните пазели. Суеверните люде, след като направили от тази змия един кумир, Езекия накарал да я счупят, и презрително я нарекъл

Нехущан

, (парче мед) - 4Цар. 18:4.

0 гласа
Библейски
Речник
Нехущан