Библейски речник Начатки

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Начатки

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Начатки

Начатки

те, са били подаръците, които евреите занасяли в храма от първите плодове на жетвата, за да засвидетелствуват пред Бога своята благодарност и зависимост.

Начатки

те, са се принасяли в храма, преди да започне вършитбата, и след като свърши жетвата. Първият принос от тези

начатки

, се принасял от името на народа, и е бил един сноп ечемик, събран в петнадесетия ден на Нисан, вечерта и очукан в дворът на храма. Като очиствали ечемика добре, изпичали една част от него, и я счуквали в едно котле. Тогава сипвали в него една мяра дървено масло и една кривача темян, и свещеникът като вземал приносът, представял го пред Господа, и хвърлял една кривача от него в огъня на олтара. След този обред, всеки е бил свободен, да иде на нивата си, и да си гледа работата. Когато житната жетва завършвала, в деня на Петдесетница, евреите принасяли като

начатки

от друг един вид, два квасни хляба - Лев. 23:10,17. Освен тези общонародни приноси, всяко частно лице, е било длъжно да принесе своите

начатки

в храма, но Св. Писание не определя нито времето, нито количеството на

начатки

те. Евреите са носили в храма и друг вид

начатки

- Чис. 15:19,21; Неем. 10:37.
Християните приемат "Духът в начатък" - Рим. 8:23. "Христос възкръсна от мъртвите и стана първият плод на починалите" - 1Кор. 15:20, предтеча на всичките които живеят, защото и той живее - Йн. 14:19.

0 гласа
Библейски
Речник
Начатки