Библейски речник Натанаил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Натанаил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Натанаил
Ученик на Христос, вероятно същия Вартоломей. Вартоломей. Той е бил родом от Кана Галилейска - Йн. 21:2, и е бил един от първите ученици, които познали Христос, който при първата си среща с тях им казал, че той познава нелукавото

Натанаил

ово сърце - Йн. 1:45-51. Филип го препоръчал на Исус, а Исус, изказал такава похвала за него, така че самата дума

Натанаил

, е дошла почти, за да означи чистосърдечието; "Ето един истински израилтянин, в когото няма лукавщина".

Натанаил

бил между онези ученици, на които Христос се яви при Тивериадското езеро след възкресението си - Йн. 21:2; а по-късно, и той видял Христос, когато се възнесъл на небето - Д.А. 1:4,12,13.

0 гласа
Библейски
Речник
Натанаил