Библейски речник Мрежи

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Мрежи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Мрежи

Мрежи

те често се споменават в Св. Писание - Пр. 1:17; Екл. 7:26; Ис. 19:8,9; Ав. 1:15,16, особено във връзка с първите ученици на Христос - Мт. 4:18, 13:47-50; Лк. 5:1-10. Преди изобретението на огнестрелните оръжия,

мрежи

те били употребявани от ловците по време на лов, а вероятно и от разбойниците - Йов 19:6; Пс. 140:5; Мих. 7:2. Древните римляни, са имали гладиаторски игри, в които единия противник, се въоръжавал с меч и щит, а другият с меч и мрежа, и с тая последната, се е опитвал да спъне и повали противника си, и тогава да го промуши с меча си.

0 гласа
Библейски
Речник
Мрежи