Библейски речник Молох

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Молох

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Молох

Молох

или Мелхом (цар). Името на едно езическо божество, на което служели амонците. Израилтяните също служили на този идол, и през скитанията в пустинята, и след това в Палестина - 4Цар. 23:10; Ез. 20:26,31. Жертвите, които принасяли на

Молох

, били главно човешки жертви, а именно деца, които хвърляли живи в силно нажежените ръце на статуята му. Еном. Сравни Лев. 18:21, 20:2; Вт. 12:31; Пс. 106:37,38; Ер. 7:31, 19:2-6, 32:35. Според някои от тези места в Стария Завет,

Молох

може би е друго име за Ваал; и ние разбираме, че финикийците, които са имали за върховен бог Ваал, и картагенците техните поселници, са служили на този образ, с подобни ужасни жертви, както римляните са обожавали Сатурн. |

0 гласа
Библейски
Речник
Молох