Библейски речник Моавци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Моавци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Моавци
Потомци на Моав, Лотовия син - Бит. 19:30-38. Моавската земя, е лежала на изток и югоизток от Мъртво море, и главно на юг от река Арнон. По едно време, обаче, тя се е простирала на север до Явок, и дълго време страната отвъд Йордан срещу Ерихон, е била известна под името "Моавски полета" - Чис. 22:1; Вт. 1:5, 29:1; И.Н. 13:32.

Моавци

те, изместили от владенията му едно исполинско племе, емимите - Вт. 2:11, а тях пък, изпъдили от земята на север от Арнон аморейците - Чис. 21:13,26; Съд. 11:13-18. Тази земя завоювал по-късно Мойсей, и я определил за Рувимовото племе. Когато ги приближили израилтяните от Египет,

моавци

те постъпили с тях много нечовечно - Чис. 22-24гл.; Вт. 2:8,9, и макар Бог да ги пощадил от завоюване, той ги изключил и тях и родовете им до десети род от преимуществените права на людете си - Вт. 23:3-6. Те били големи идолопоклонници, служили на Хамос и Ваалфегор с мръсни обреди - Чис. 25гл., а понякога и с човешки жертви - 4Цар. 3:27. Молох. В един период от време, както в дните на Рут, имало мир между тях и Израил, но като цяло отношенията им били неприятелски, както във времето на Еглон - Съд. 3:12-30; на Саул - 1Цар. 14:47; на Давид - 2Цар. 8:2,12; на Йорам и Еровоам - 4Цар. 3гл., 13:20, 14:25. Те помогнали на Навуходоносор против евреите - 4Цар. 24:2; Ез. 25:6-11; и когато последните отивали в плен, те придобили назад старите си владения на север от Арнон - Ис. 15:16. Еврейските пророци, са произнасяли много застрашителни прокоби, против тези наследствени неприятели на Бога и на неговите люде - Чис. 24:17; Пс. 60:8, 83:6; Ер. 25:9-21, 48гл.; Ам. 2:1-3; и пътешествениците единодушно свидетелствуват, за изпълнението на тези пророчества. Пустота и мрак владеят по Моавските планини, а Моавските долини, са повечето необработени. Моавската земя, се намира под турска власт, но се обитава главно от скитнически араби - Соф. 2:8,9. Малцина пътешественици днес, са се осмелявали да пътешествуват в онази страна. Те я описват като земя изобилваща с развалини, такива като развалени водоеми, храмове, стени, гробища и др., които доказват, че тя някога е била гъсто населена.

0 гласа
Библейски
Речник
Моавци