Библейски речник Михаия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Михаия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Михаия
Юдов княз, който съдействува на Йосафат, в поучението и преобразованието на людете в Юдовите градове - 2Лет. 17:7-9.

0 гласа
Библейски
Речник
Михаия