Библейски речник Мир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Мир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Мир
В Д.А. 9:31, се говори за

мир

ът, на който християните се радваха след дълги преследвания в Палестина, след обръщението на Савел от Тарс в християнството, през последните две години на краткото царуване на Калигула, (39 и 40г. след Р.Х.), когато евреите до толкова бяха обезпокоявани от старанията на императора, да ги принуди да го обожават, че се въздържаха да наскърбяват Христовите последователи.

0 гласа
Библейски
Речник
Мир