Библейски речник Милит

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Милит

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Милит
Един стар град, някога столичен град на цяла Йония, разположен на западното крайбрежие на Мала Азия, на предела на Кария, на юг от устието на река Меандър.

Милит

е родител на много поселения, и е бил прочут с храмът и прорицалището на Аполон Дидимей, и като месторождението на Талис, Анаксимандър, Демокрит, и други знаменити личности. Ап. Павел, на път от Македония към Ерусалим, престоял един-два дена тука, и имал една среща с Християнските старейшини от Ефес, които по негова покана, пропътували близо тридесет мили от север, за да се видят с него - Д.А. 20:15-38. Той още веднъж посетил

Милит

, след първото си затваряне в Рим - 2Тим. 4:20. Християни и владици, е имало в

Милит

от пети до осми век, но този град отдавна е разрушен, и поради промяната на крайбрежието около устието на Меандър, местоположението му не може да се определи точно.

0 гласа
Библейски
Речник
Милит