Библейски речник Миене

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Миене

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Миене
Различни обредни умивания е предписвал Мойсеевия закон, и на свещениците - Из. 30:19-21, и на другите - Лев. 12-15гл.; Евр. 9:10. Те са обозначавали духовното очищение, чрез кръвта на нашия Спасител Исус Христос - Тит 3:5, и онази святост, без която, никой не би се удостоил да види Бога. Освен тези, евреите имали и други, установени от преданието умивания - Мк. 7:2-4; и са го считали за липса на благочестие, да се пренебрегват тези умивания, както Христос често ги е пренебрегвал - Лк. 11:38.

Миене

то на ръцете, преди и след ядене, което

миене

се изисква от обичаят им, да се яде с пръсти, още продължава в Сирия. Слугата поливаше на господаря си, и държеше ленът под него - 4Цар. 3:11; Пс. 60:8. Нога и Сандали. "Да се умият ръцете", се е считало за тържествено обявление на невинност - Вт. 21:6; Мт. 27:24, и е дало начало на пословицата: "Умих си ръцете от това".

0 гласа
Библейски
Речник
Миене