Библейски речник Мерава

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Мерава

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Мерава
Най-старата дъщеря на цар Саул, която бе обещана за жена на Давид, но бе дадена на Адриил Меолатянина - 1Цар. 14:49, 18:17,19.

Мерава

доби от него петима синове, които бяха предадени в ръцете на гаваонците, и обесени пред Господа - 2Цар. 21:8,9. В текста се казва, че те бяха синове на Михала, но за това виж Адриил.

0 гласа
Библейски
Речник
Мерава