Библейски речник Мед

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Мед

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Мед
В старите времена в Палестина се произвеждал много

мед

, и затова в Св. Писание често четем, че в онази земя тече мляко и

мед

- Лев. 20:24.

Мед

от диви пчели, често се е намирал в кухините на дърветата и между камъните на скалите - Вт. 32:13; Пс. 81:16; и с див

мед

се хранил и Йоан Кръстител - Мт. 3:4.

Мед

ът тогава много се е ценил - Пс. 19:10; Пр. 5:3, 27:7. Пътешественици са забелязали, че в Палестина

мед

ът и днес изобилва.

0 гласа
Библейски
Речник
Мед