Библейски речник Махпелах

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Махпелах

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Махпелах
Нивата и пещерата, които купи Авраам за гробница на домът си. Сара първа бе погребана там - Бит. 23гл., а по-късно Авраам, Исаак, Ревека, Яков, Лия и др. - Бит. 49:30, 50:13. Хеврон.

0 гласа
Библейски
Речник
Махпелах