Библейски речник Маханаим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Маханаим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Маханаим
Едно място, наречено така поради това, че Яков срещнал там едно войнство ангели, когато се връщал от Падам-арам - Бит. 32:1,2. То се намирало на север от Явок и близо до Фануил, и после станало Левитски град от Гадовото племе - И.Н. 21:38. То е било укрепен град, защото Исвостей живял там през краткото си царуване, а Давид намерил прибежище там, когато Авесалом въстанал срещу него - 2Цар. 2:8, 17:24,27.

0 гласа
Библейски
Речник
Маханаим