Библейски речник Матусал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Матусал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Матусал
Син на Енох, и баща на Ламех. Той живял 969г., по-дълъг живот от всеки друг, за когото е записано, и умрял през годината преди потопа - Бит. 5:21,22.

0 гласа
Библейски
Речник
Матусал