Библейски речник Матия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Матия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Матия
Един от учениците, който последва Исус след кръщението му от Йоан, и бе с Него до възнесението му - Д.А. 1:21-26, и който след възнесението беше причислен в числото на апостолите. Повече не знаем за него.

0 гласа
Библейски
Речник
Матия