Библейски речник Маса

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Маса

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Маса
I. (дар, данък), син на Исмаил - Бит. 25:14; 1Лет. 1:30, и вероятно праотецът на

маса

нците, които населяваха североизточната част на Арабия, при Вавилонската граница.
II. (изкушение), името на мястото наречено и Мерива, където израилтяните изкусиха Йеова - Из. 17:7; Пс. 95:8,9; Евр. 3:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Маса