Библейски речник Макида

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Макида

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Макида
Главен град на ханаанците. Близо до този град, петима Ханаански царе бяха поразени от израилтяните, уловени в пещерата, в която се скриха и обесени.

Макида

беше в околността на Ливна, Азика и Лахис, на югозапад от Ерусалим, и в Юдовото племе - И.Н. 10:10-28, 12:16, 15:41.

0 гласа
Библейски
Речник
Макида