Библейски речник Мадиамци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Мадиамци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Мадиамци
Потомци на Мадиам, едно номадско племе в Арабия, многобройно и богато със стада, добитък, и камили - Ис. 60:6. Първоначалните владения на

мадиамци

те, са били към източната страна на Елатския ръкав на Червено море, където Арабските изследователи определят град Мадиам - Д.А. 7:29. Те обаче, явно са се разпространили северно, вероятно покрай пустинята на изток от планината Сиир, близо до земята на моавците; и на другата страна, също, те покривали едно пространство, което обхващало земята близо до Синай. Из. 3:1, 18:1; Чис. 22, 25, 31гл.; Съд 6-8гл. В Бит. 25:2,4 сравнени с 12-18ст., те се отличават от Исмаиловите потомци, а на други места намираме двете колена в тясна връзка помежду си, така че те се именуват веднъж с едно име, а друг път с друго. Бит. 37:25 и 36ст. Главният им град се наричал Мадиам, на който останките още съществували по времето на Иероним и Евсевий. Мадиам е бил положен на Арнон, на юг от града Ар, или Ареопол.

Мадиамци

те са били идолопоклонници, и често са въвеждали Израил в идолослужение. При това те често подчинявали израилтяните, и ги угнетявали. Чис. 22, 25, 31гл. Често, когато израилтяните посявали, и сеитбите им узрявали,

мадиамци

те и амаличаните, жителите на Източната пустиня, нападали като скакалци в безчислени рояци, с добитъците и камилите си, за да изпоядат и отвлекат плодовете и овощята им, и не само да окрадат, но и да пребият стопаните на тези произведения. И често израилтяните, като се лишавали от сила и вяра или водач, за да им се съпротивят и да ги отблъснат, търсели убежище в пещерите и рововете, докато нашествениците се оттегляли. Гедеон, е бил техен избавител в едно такова време на притеснение - Съд. 6:7. Днешните исмаиляни, още следват стария обичай, и буйните им нашествия, кражби и убийства, могат да се опишат по същия начин, по който старите историци, са описали насилията на праотците им.

0 гласа
Библейски
Речник
Мадиамци
Последно търсено в речника