Библейски речник Лот

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Лот

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лот
Син на Аран и братенец на Авраам, който последва вуйчо си от Ур, и по-късно от Харан, за да се заселят в Ханаан - Бит. 11:31, 12:4-6, 13:1. Авраам питаеше към него особена любов, и когато не можаха вече да живеят заедно в Ханаан, защото и двамата имаха големи стада, и пастирите им понякога се караха - Бит. 13:5-7, той даде на

Лот

да си избере от земята, която част си поиска, и там да се установи отделно от него.

Лот

избра Содомското поле, което изглежда, че е било тогава най-плодородната част на онази земя. Тук той живя до разорението на Содом, и на околните му градове. Той бе човек праведен и в самия Содом - 2Пет. 2:7, но злочестията, които последваха изборът му на новото място: пленяването му от разбойниците, досадите, които му причиняваха неблагочестивите и порочни съседи, загубата на имота му в пожара на града, погублението на зетьовете му, и на жена му, всичките тези неща, въпреки че не доказват, че той предпочиташе ползата и спокойствието си от длъжността си, показват, че най-хубавата и най-плодородна земя, не е винаги най-добрата; развратността на жителите й, могат да я потопят в пропастта на погублението, и да изложат на опасност всеки и всичко в нея.

Лот

овата жена, е заплаха към всички, които обръщат лицата си към Сион, но не им се иска, да оставят всичко заради Христа - Бит. 19гл.; Лк. 17:32.

0 гласа
Библейски
Речник
Лот