Библейски речник Ликия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ликия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ликия
Една област в югозападната част на Мала Азия, ограничена на запад от Кария, на изток от Памфилия, на север от Фригия, и на юг от Средиземно море. Страната е малко планинска, но не е пуста. От Ликийските градове, само Патра и Мира, са споменати в Новия Завет - Д.А. 21:1,2, 27:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Ликия