Библейски речник Ликаония

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ликаония

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ликаония
Малка област в Мала Азия, която имаше за предели на север Галатия, на изток Кападокия, на юг Киликия, и на запад Фригия и Писидия. Тя е направена Римска област от Август. Земята й, е равна и добра за пасбища, но не е плодородна. От градовете й, Икония, Листра, и Дервия, са споменати в Новия Завет - Д.А. 14:6. Ликаонското наречие, споменато в 11ст., се предполага, че е едно наречие от гръцки език, размесено със сирийски.

Ликаония

, сега съставя част от Турската област Карамания.

0 гласа
Библейски
Речник
Ликаония
Последно търсено в речника