Библейски речник Либертинци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Либертинци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Либертинци
Тази дума произлиза от латинската либертинус, която значи освободен или пуснат, т.е. един който е бил роб по рождение, или заробен в плен, и на когото са върнали свободата; или пък един роден от родители, които са били роби. "Синагогата на

Либертинци

те", беше обща с Киринейците и Александрийците, които и едните и другите бяха от Африкански произход; и затова се предполага от някои и за

Либертинци

те, че са произхождали от някой Африкански град именуван Либертум. Много е вероятно, обаче, тази дума да обозначава евреи, пленени от римляните в бой, и заведени в Италия, и мнозина от които след освобождението си, като се върнали в Ерусалим, да са си направили и своя синагога, каквито са имали в Ерусалим и евреите от други градове.

Либертинци

те и други евреи, първи подигнаха гонението против Стефан, което завърши с мъченическа смърт. Съборище.

0 гласа
Библейски
Речник
Либертинци