Библейски речник Лен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Лен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лен
Това полезно растение, се е обработвало от хората във всичките времена - И.Н. 2:6; Пр. 31:13. Мойсей, говори за

лен

а в Египет - Из. 9:31, и тази земя, се е славила още от древни времена с

лен

опроизводството си. "Египетската прежда" и "висонът от Египет", които са се произвеждали от

лен

, се споменават в Св. Писание, поради превъзходството си - Пр. 7:6; Ез. 27:7. Повечето

лен

ени тъкани, които са намерени по Египетските мумии, са с по-ниско качество от сегашните Европейски платове. Някои от тях, обаче, са много тънки. В един къс Египетско платно, са намерени на всеки един четвъртит пръст 152 нишки в основата, и 71 във вътъка; в друг един къс, са намерени 270 двойни нишки в основата, и 110 във вътъка. |

0 гласа
Библейски
Речник
Лен