Библейски речник Лекари

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Лекари

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лекари
Египтяните, са били вещи

лекари

. Всеки Египетски лекар лекувал един вид болест, така че едно голямо домородство, понякога е свиквало много

лекари

- Бит. 50:2. И евреите имаха

лекари

- Из. 21:19; Пр. 17:22; Мт. 9:12; Лк. 4:23, 8:43. Най-напред, те не са имали големи познания по анатомия, от части защото са считали, че е скверно да се пипа мъртъв труп. Повечето внимание, те обръщали на външните болести - Ис. 1:6; Ез. 30:21, въпреки, че са давали понякога церове и за умствени болести - 1Цар. 16:16; 2Лет. 16:12. Те употребявали мехлеми, балсами, минерални бани, и много други лекове - Ер. 46:11. Много пъти са прибягвали и до муски и врачувания.

0 гласа
Библейски
Речник
Лекари
Последно търсено в речника