Библейски речник Лахис

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Лахис

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лахис
Град в югозападната част на Юдея - И.Н. 10:3,5,31; укрепен от Ровоам - 2Лет. 11:9, и бил толкова силен, че устоял за известно време на цялата Сенахиримова войска - 4Цар. 18:17, 19:8; 2Лет. 32:1,9,21; Мих. 1:13. В този град е убит цар Амасия - 4Цар. 14:19. За потвърждение на истинността на Св. Писание, виж Сенахирим.

0 гласа
Библейски
Речник
Лахис