Библейски речник Лаван

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Лаван

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лаван
Заможен Месопотамски скотовъдец, син на Ватуил, и внук на Нахор, Авраамовия брат - Бит. 24:28-31. За да разберем какъв човек беше

Лаван

, трябва да знаем колко се зарадва, когато трябваше да даде сестра си Ревека, за жена на сина на Авраам, който бе един син на такъв богат баща - Бит. 24:30,50, и как лъстиво и несправедливо постъпи с Яков (племенника си и зетя си), против чието лукавство Яков се бранеше и с хитрост, и с верност. Когато благоденствието на едното домочадие и завистта на другото, направиха мирът невъзможен, Яков, по Божие повеление, тайно стана и отиде в Ханаан.

Лаван

го погони, но като му бе заповядано от Господа, да не го поврежда, върна се назад след като сключи с него един договор за мир. Той е познавал истинния Бог - Бит. 24:50, 30:27, 31:53, но "боговете" или "домашните идоли", които Рахил открадна от баща си - Бит. 31:30,34, показват, че той беше заразен с идолопоклонство.

0 гласа
Библейски
Речник
Лаван