Библейски речник Кули

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кули

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кули

Кули

те са се издигали не само по външните стени и по възвишеностите на градовете - Съд. 9:47-49; Пс. 48:12; Лк. 13:4, но и в пределите на една страна, от където отдалеч са се виждали неприятелите - Съд. 8:17; Ис. 21:6-9; Ез. 33:2-6. През неприятелски нашествия,

кули

те са служили за прибежище на обсадените; и често, когато по-голямата част от градът е била превзета, кулата или крепостта е оставала непристъпна. Така Бог преносно е "силна и безопасна кула", т.е. покровител на людете си - Пс. 18:2, 61:3; Пр. 18:10. Често слаби

кули

или чардаци, са се построявали за пазачите на лозя или на стада - 2Лет. 26:10; Ис. 5:2; Мих. 4:8; Мт. 21:33; и днес пътници в Палестина виждат употребата им. |

0 гласа
Библейски
Речник
Кули