Библейски речник Крит

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Крит

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Крит

Крит

е един голям остров в Средиземно море. Сегашното му име е Кандия. В Омировите поеми този остров се слави, че имал сто града.

Крит

яните са били добри моряци, и

Крит

ските кораби са плували до всичките крайбрежия.

Крит

яните са били така също прочути като изкусни стрелци, и те са се упражнявали в това занятие още от детинство. Трябва да кажем и това, че

крит

яните, както кападокийците и киликийците, са били прочути лъжци, и за този порок са били пословични. Ето какво казва ап. Павел за тях: "Един от тях, някой си техен пророк е казал: "

Крит

яните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси" - Тит 1:12,13.
Когато отивал в Рим, ап. Павел отплувал с кораб покрай

Крит

- Д.А. 27гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Крит