Библейски речник Крайъгълен_камък

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Крайъгълен камък

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Крайъгълен камък
Един голям камък, който лежи в основата на едно здание, и обикновено се различава от другите камъни в основата - Ер. 51:26. В ъгълът на основата крайъгълният камък е така положен, че на него двете стени се свързват една с друга. Един

крайъгълен камък

, 28 крака дълъг, 61/2 широк, и 4 дебел, се намира между развалините на един храм в Баалбек.
Исус Христос се уподобява в Новия Завет на

крайъгълен камък

в три отношения. Първо както камъка лежи в основата, за да поддържа и да дава якост на зданието, така и Христос, или учението за Спасителя, е

крайъгълен камък

на християнската църква - Еф. 2:20, понеже това учение е най-важната част на християнското вероизповедание, като излага някои истини, които са жива сила в душите на човеците. Второ, както крайъгълния камък личи най-много в основата на едно здание, така и Исус Христос държи най-отлично място в Църквата, защото Той е ходатая за спасението на всички - 1Пет. 2:6. Трето, както

крайъгълен камък

, отхвърлен от зидарите става камък за препъване, така също Христовото благовестие ще увеличи наказанието на онези, които го отхвърлят.

0 гласа
Библейски
Речник
Крайъгълен камък